Personvernerklæring

Sist oppdatert: 27.01.2020.

TK Webdesign tar ditt personvern på alvor og er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning samt dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med TK Webdesign.

1. Hvem er behandlingsansvarlig

TK Webdesign (org nr. 921 813 066), ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger kan samles inn og behandles

Kundekontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse kan samles inn og behandles.

3. Formålet med innsamling av personopplysninger

Formålet med å samle inn personopplysninger er å kunne oppfylle avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester.

4. Lagringstid av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.


6. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be om at opplysningene dine rettes eller slettes. Se punkt 8 for kontaktinformasjon.

7. Endringer i personvernerklæringen

TK Webdesign forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen.

8. Kontaktinformasjon

For innsyn eller ønske om retting/sletting av dine opplysninger, ta kontakt med daglig leder på e-postadresse post@tkwebdesign.no eller telefon (+47) 97 67 17 14.